Γενικές πληροφορίες για το myDATA
(Digital Accounting and Tax Application)

Οι τελευταίες εξελίξεις με την απαίτηση της ΑΑΔΕ για την παρακολούθηση των ηλεκτρονικών βιβλίων και τιμολογίων έχουν φέρει μεγάλες φορολογικές και νομοθετικές αλλαγές.

Σημαντικές Πληροφορίες :

  • Από την 1η Οκτωβρίου 2020 έχει ξεκινήσει η πιλοτική λειτουργία με σκοπό την εξοικείωση των επιχειρήσεων με την διαδικασία.
  • Από 1/11/2021 ξεκίνησε η πραγματική ενημέρωση της ΑΑΔΕ (myData) .
  • Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη χρήση λογισμικών ERP , είναι υποχρεωμένες να διαβιβάζουν τα εκδοθέντα παραστατικά Σε πραγματικό χρόνο.
  • Η εφαρμογή της διαδικασίας είναι υποχρεωτική από όλες τις επιχειρήσεις, οι οποίες θα πρέπει άμεσα να εφαρμόσουν τις διαδικασίες που προβλέπονται.

Διαδικασία παραμετροποίησης

Πρόκειται για μια πολύπλοκη διαδικασία, με πολλές υποχρεώσεις και ιδιαιτερότητες αναλόγως της δραστηριότητας της κάθε επιχείρησης.

Η υλοποίηση της θα είναι συνεχής και επαναλαμβανόμενη, ειδικά για το 1ο έτος διότι μέχρι την ολοκλήρωση της θα ενσωματώνονται τμηματικά νέες απαιτήσεις όπως αυτές θα καθορίζονται από την ΑΑΔΕ.

Όλα τα παραπάνω δημιουργούν αυξημένες νέες υποχρεώσεις από πλευράς των επιχειρήσεων, καθώς και μεγάλο φόρτο υλοποίησης στις εταιρίες πληροφορικής, αφού σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα καλούμαστε όλοι μαζί να υλοποιήσουμε το μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού του ελληνικού κράτους.

Για το σκοπό αυτό η Πυξίδα της Τεχνολογίας έχει προγραμματίσει μια διαδικασία υλοποίησης και εφαρμογής myData, που ξεκινάει με βασική παραμετροποίηση σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φοροτεχνικό της επιχείρισης, τις απαραίτητες δοκιμές με μαζικό ανέβασμα ήδη εκδοθέντων παραστατικών και την εκπαίδευση των χειριστών της μηχανογράφησης ώστε να λειτουργεί στο εξής αυτοματοποιημένα, δίνοντας έτσι στους πελάτες της τη δυνατότητα να εφαρμόσουν τις νέες διατάξεις με εύκολο και φιλικό τρόπο.

Το κόστος της παραπάνω διαδικασίας εκτιμάται σε τουλάχιστον 3 ώρες υποστήριξης (120 € + ΦΠΑ), που περιλαμβάνουν την αρχική εκτίμηση και παραμετροποίηση, την εκπαίδευση των χρηστών της εφαρμογής αλλά και την επιτήρηση της πορείας εφαρμογής της διαδικασίας.

Η σειρά της υλοποίησης θα είναι ανάλογα με την αποδοχή της διαδικασίας από την κάθε επιχείριση – πελάτη, σε εύλογο χρόνο καθότι η διαδικασία είναι ακόμη σε περίοδο “ανοχής και εκπαίδευσης”.

Συστήνεται η εφαρμογή ERP να έχει ενεργό συμβόλαιο υποστήριξης, ώστε να είναι εφικτή η αναβάθμισή της στην τελευταία έκδοση.