Απομακρυσμένη υποστήριξη
Η απομακρυσμένη υποστήριξη παρέχεται δωρεάν στους πελάτες που έχουν σε ισχύ συμβόλαιο τεχνικής υποστήριξης
Για πελάτες εκτός συμβολαίου ισχύει χρέωση απομακρυσμένης υποστήριξης κατ' ελάχιστο μισής ώρας ανά συνεδρία.
Κόστος ώρας τεχνικής υποστήριξης για πελάτες εκτός συμβολαίου: 40 ευρώ + ΦΠΑ ανά ώρα.

Εφαρμογή απομακρυσμένης υποστήριξης AnyDesk

Πατήστε δεξί κλικ στον παραπάνω τίτλο και "Αποθήκευση συνδέσμου ως ... " για να ενεργοποιήσετε την εφαρμογή απομακρυσμένης υποστήριξης AnyDesk

Εργαστήρια επισκευών:

Η μακρόχρονη εμπειρία και το άριστα καταρτισμένο προσωπικό, εξασφαλίζουν την γρήγορη και αξιόπιστη επισκευή και τεχνική υποστήριξη σε μεγάλο αριθμό προϊόντων πληροφορικής. Έχοντας δημιουργήσει ένα άριστα εξοπλισμένο εργαστήριο, με πλήρη σειρά διαγνωστικών και επισκευαστικών οργάνων, αντιστατική προστασία και τεράστια ποικιλία ανταλλακτικών, ανταποκρίνεται άμεσα στην ανάγκη για αξιόπιστες και αποτελεσματικές υπηρεσίες. Στην Πυξίδα της τεχνολογίας θα βρείτε τον κατάλληλο Τεχνικό Σύμβουλο, που θα αντιμετωπίσει υπεύθυνα το πρόβλημα, για κάθε τύπο υλικού που χρησιμοποιείτε. Τα βασικά χαρακτηριστικά μας είναι: Ταχύτητα, Αξιoπιστία επισκευής, Φιλική επικοινωνία. Ένα μεγάλο απόθεμα ανταλλακτικών, αλλά ταυτόχρονα και η 3 ετής εγγύηση που παρέχεται τις περισσότερες φορές διασφαλίζει την άμεση επισκευή του υπολογιστή ή του περιφερειακού σας.

Οι τηλεφωνικές υπηρεσίες:


Στην Πυξίδα της τεχνολογίας υπάρχει ο ειδικός τεχνικός για κάθε είδους πρόβλημα. Το έμπειρο προσωπικό έχει εκπαιδευτεί ώστε να παρέχει συμβουλές για την αντιμετώπιση κάθε προβλήματος με τρόπο κατανοητό, ακόμα και για χρήστες που δεν είναι ιδιαίτερα έμπειροι. Με ένα τηλεφώνημα ο χρήστης βρίσκει την κατάλληλη λύση στο πρόβλημα του. Κύριο μέλημα των τεχνικών μας είναι η παροχή της σωστής συμβουλής στο συντομότερο χρονικό διάστημα. Εάν ο χρόνος που απαιτείται κριθεί ότι είναι μεγάλος, τότε η συνδιάλεξη τερματίζεται και ο πελάτης καλεί αργότερα, ώστε να μην επιβαρύνεται με άσκοπες χρεώσεις. Οι τεχνικοί θα τον καθοδηγήσουν και θα του λύσουν όποια από τα τεχνικά θέματα παρουσιαστούν στην διάρκεια χρήσης του εξοπλισμού ή των εφαρμογών. Ο τρόπος λειτουργίας αυτής της Υπηρεσίας είναι με προαγορά συγκεκριμένου αριθμού κλήσεων, που θα αφορούν προκαθορισμένα προϊόντα.

Συμβόλαιο Υποστήριξης:

Oι μεσαίου και μεγάλου μεγέθους εγκαταστάσεις πληροφορικής απαιτούν μεγάλη διαθεσιμότητα και υψηλή απόδοση λειτουργίας, ώστε να αξιοποιείται στον μέγιστο βαθμό η επένδυση της επιχείρησης. Το πρώτο και βασικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση είναι η τακτική συντήρηση του εξοπλισμού, του δικτύου, του λειτουργικού λογισμικού και η άμεση αποκατάσταση των βλαβών αυτών. Το τμήμα Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης της Πυξίδας προσφέρει μια σειρά από εξειδικευμένα συμβόλαια υποστήριξης, που καλύπτουν τις διαφορετικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Συμβόλαιο Επέκτασης Εγγύησης Κατασκευαστή, Συμβόλαιο Υποστήριξης Εργασίας και Ανταλλακτικών, Συμβόλαιο Προαγοράς Ωρών Εργασίας Μηχανικού, Συμβόλαιο Μηνιαίας Εκχώρησης Τεχνικού, Συμβόλαιο Τηλεφωνικής Υποστήριξης software.

Υπηρεσία Εγκατάστασης Συστημάτων: Προσφέρεται σε όσους πρόκειται να αναπτύξουν νέα μηχανογραφική υποδομή ή να επεκτείνουν την υπάρχουσα. Με την Υπηρεσία αυτή, οι έμπειροι τεχνικοί μας, αναλαμβάνουν την πλήρη ανάπτυξη του υλικού και λογισμικού σε ένα χώρο ή σε διαφορετικούς χώρους συνδεδεμένους μεταξύ τους. Οι εγκαταστάσεις αφορούν οποιοδήποτε εξοπλισμό (Servers, PCs, Εκτυπωτές, Scanners, Ενεργό εξοπλισμό Δικτύου, κλπ) των περισσοτέρων κατασκευαστών και λειτουργικό λογισμικό (Windows, Linux, Android, Ios).

Υπηρεσίες προς επαγγελματίες:

Η Πυξίδα της τεχνολογίας στο πλαίσιο των ολοκληρωμένων Υπηρεσιών και Λύσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών που προσφέρει, έχει αναπτύξει ένα σύνολο από εξειδικευμένες Επαγγελματικές Υπηρεσίες. Απευθύνονται σε μεγάλες μηχανογραφικές εγκαταστάσεις, που απαιτούν ολοκλήρωση, βελτιστοποίηση και συστήματα προστασίας και αφορούν στην Καταγραφή, Αποτύπωση, Πιστοποίηση και Βελτίωση Δικτύων, στη Διαχείριση, Έλεγχο Απόδοσης & Ασφάλεια Δικτύων, καθώς και στο Σχεδιασμό Λύσεων Αντιμετώπισης Καταστροφών. Οι προσφερόμενες συμβουλευτικές και τεχνικές υπηρεσίες είναι βασισμένες στα πλέον σύγχρονα όργανα και μέσα, ενώ η δομή τους διασφαλίζει την απαραίτητη παραμετροποίηση και προσαρμογή στις μοναδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης. Η παροχή των υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, σε όλες τις δραστηριότητες, εξασφαλίζεται από τη σύγχρονη και ευέλικτη οργάνωση που ακολουθούν τα τμήματα και οι ομάδες του Τεχνικού Τμήματος, καθώς και από τα έμπειρα και εξειδικευμένα στελέχη που εργάζονται σε αυτό.

Οι Υπηρεσίες αφορούν :

Αποσυσκευασία και τοποθέτηση στον χώρο που θα υποδειχθεί Εγκατάσταση των λειτουργικών συστημάτων.

Σύνδεση των μονάδων Έλεγχο καλής λειτουργίας των μονάδων.

Έλεγχο καλής λειτουργίας του δικτύου.

Εκτέλεση βασικών διαγνωστικών ελέγχων.

Ενημέρωση του διαχειριστή του Συστήματος στις βασικές λειτουργίες.

Πληροφορίες - Παραγγελίες : Tηλ. 2432 075235 Fax : 2432 075238, email : info@pyxida.eu