Η Πυξίδα της τεχνολογίας μπορεί να σας προσφέρει λογισμικό για οποιαδήποτε απλή ή σύνθετη χρήση όπως:

  1. Εμπορικό Λογισμικό για επιχειρήσεις. (Τιμολόγηση, Διαχείριση πελατών-προμηθευτών κλπ)
  2. Λογισμικό για λογιστικά γραφεία (Τήρηση βιβλίων, Μισθοδοσία κλπ)
  3. Λογισμικό για δικηγόρους, συμβολαιογράφους, πολιτικούς μηχανικούς κλπ
  4. Λογισμικό για επαγγέλματα υγείας (Φαρμακεία-Ιατρεία κλπ)
  5. Λογισμικό για Ξενοδοχεία και επαγγέλματα εστίασης.

Συνεργαζόμαστε με μεγάλους οίκους παραγωγής και υποστήριξης λογισμικού όπως Epsilon Net
Unisoft (πιστοποιημένος συνεργάτης), Softone, Prosvasis, SingularLogic, Bluebyte, B-logica, 4M, Mediwin, Euromedica κλπ.